Akif

Ya, Çanakkale'deki,
Bir hilâl uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Bu nasıl söylenir? Bu ne demek yahu? Bu ilham... İnsanı vecde getirir, deli divane eder. Ben, yıkarca bunun tesiri altında
kaldım...
Mustafa Sabri Efendi böyle söyleyince, sordum:
"Efendim, bunları Akif Bey'e de söylediniz mi?"
"Aaa, kaç kere! Mütevazı insan. Ben şiirlerini medhederken, utanır, terler, mendiliyle alnını silerdi..."

Mehmet Ertuğrul Düzdağ (Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar-2, s. 114)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar