Beşeriyeti bunaltan en büyük felaketler, iradesizliğin doğurduğu facialardır

Dostları şunu bilmiyorlardı ki o ne kaprislerinin esiriydi ne de ihtiras halini almış arzulara malikti. Bahaeddin "Beşeriyeti bunaltan en büyük felaketler, iradesizliğin doğurduğu facialardır" derdi. Gerçekten ona, zaaflarını rüzgarla savrulan çerçöp gibi iradesi yeline tabi kılmış bir insan denebilirdi.

Sâmiha Ayverdi (Son Menzil, s. 30)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar