Gökalp'in dilde sadeleştirme çalışmalarına karşı tutumu 2

Book Cover

Türkçeyi ıslah için bu lisandan bütün arabi ve farsi kelimeleri değil,umum arabi ve farsi kaideleri atmak.Arabi ve farisi kelimelerden de Türkçesi olanları terkederek ,Türkçe bulunmayanları lisanda yerinde bırakmak

Ziya Gökalp ( ), s.
17