Gözleri, işleyen ellerini teftiş, tenkit veya tahsin ederken..

Genç Bahâeddin belik san'atını da bir ihtiras gibi değil, bir yaratılış ihtiyacı olarak ilerletti. Gözleri, işleyen ellerini teftiş, tenkit veya tahsin ederken, rûhu geniş ve sonsuz bir cihandan hikmet devşirirdi.

Sâmiha Ayverdi (Son Menzil, s. 28)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar