İki deli

Müsbet ilimler, insanın eline hudutsuz bir kuvvet verdi.
İki deli, dünyadan hayatı silebilir.
İnsanın eline bu kadar şeytanî bir kuvvet veren ilim mi sorumlu bundan?
 

Cemil Meriç (Sosyoloji Notları ve Konferanslar, s. 21)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar