İttihatçı!

Büyük harpte herhangi bir kimse için:

- İttihatçıdır!

Hükmü doğru ve pek de yerinde olmazdı, İttihatçı demek, partinin anonim ve silik unsuru demektir. O zamanlar insanın üzerine yapışan damga "adam" sözü idi. Cemal Paşa'nın adamı, Enver Paşa'nın adamı, Talat Paşa'nın adamı... Kendi kendinin adamı kimdi, bilmiyorum.

Her adamın da kendi adamı vardı. Gruplar büyüdüğü zaman artık Enver Paşa takımı, Talat Paşa takımı, Cemal Paşa takımı demek doğru olurdu.

Falih Rıfkı Atay (Zeytindağı, s. 41)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
willy Kudüs 6
cenap Hey Gidi Günler 9
cenap Yalan Tarih 10
cenap Talât Paşa 26
rabiafsar Bizim İmparatorluk 36