Kalkınma

"Kalkınma bir göz boyama, yarını hayal etmekse bugün korktuğumuz acılardan tümüyle bir kaçıştır."
 

Alan W. Watts (Güvencesizlikteki Bilgelik, s. 12)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar