Malayani

İnsanların yarenlik için hemcinslerinin, oyalayıcı şeylerin, eğlencenin, her türden lüzumsuz lüksün peşine düşmesi, esas itibariyle bu deruni ruhsal boşluk (bönlük) nedeniyledir, ki çoklarını savurganlığa ve sefalete sürükler. Hiçbir şey böyle bir sefalete karşı deruni zenginlik, ruh zenginliği kadar iyi bir koruma sağlamaz, çünkü o arttıkça sıkıntıya yer kalmaz.

Arthur Schopenhauer (Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine, s. 36)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
cenap Yetenek ve boş zaman 54
cenap Koşan Pegasus 54
cenap Boş zaman 53
cenap Dahiler 52
cenap Sıradan insan 51