Üç cereyan da hakikî ihtiyaçlardan doğmuştur

İslamlaşmak fikrinin mürevvici "Sırâtı Müstakim", "Sebilürreşad", Türkleşmek fikrinin mürevvici "Türk Yurdu" mecmualarıdır. Dikkat olununca (modernleşme ile beraber) bu üç cereyanın da hakikî ihtiyaçlardan doğmuş olduğu görülür.

Ziya Gökalp (Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, s. 5)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar