Yüreksiz Yiğit Çok Yaşar!

Yüreksiz yiğit çok yaşar, çünkü yiğidi yüreğinden tutup yüreğinden vururlar.

Kemal Tahir (Devlet Ana, s. 307)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar