Bırakamadıklarımız hürriyetimizin sınırlarını belirler

Book Cover

Son yudumu da içti. Yalandı. Dudaklarını emdi. Bu arada yüzü sadece köşeli ve geniş bir çeneden ibaret kalmış gibiydi. Güldü:

- "Herkesin bırakamayacağı bir şey vardır ve ben insanları bırakamadıkları şeye veya şeylere göre değerlendiririm."

Tarık Buğra ( ), s.
177