Tayin edilen saat

Book Cover

Ahmed et-Tartuşi Siracu'l Müluk'ta anlatır: Evvel zaman içinde bir peygamber yolunun üstünde bir ağla karşılaşmış ve bir kuşun şöyle seslendiğini duymuştur: '' Hey Allah'ın Peygamber'i beni yakalamak için bu ağı buraya asan adamdan daha alık biri olabilir mi? Beni yakalayacak, öyle mi? hem de ben bu ağı görürken.'' Peygamber yoluna devam eder. Ancak dönüşünde kuşu ağa yakalanmış bulur. ''Ne tuhaf.'' diye seslenir Peygamber. ''Kısa bir süre önce yakalanmazlığından, ağı geren adamın alıklığından söz eden sen değil miydin?''
''Ey Peygamber!'' diye karşılık verir kuş, ''tayin edilen saat geldiğinde artık ne gözlerimiz vardır ne kulaklarımız.''

Ali Ural ( ), s.
100