Malumatfuruşluk

Author Image
Movie Cover

- Beni güney sömürgelerindeki pazarın gelişimi hakkında biraz aydınlatabilir misin?

- Bana kalırsa... Bağımsızlık Savaşı öncesi ekonomik modeller...özellikle güney sömürgelerinde kapitalizm öncesi tarım ekonomisi olarak tanımlanabilir.

- Sana bir şey sorayım. Tabii öyle düşünürsün. Sen birinci sınıf öğrencisisin. Marksist bir tarihçi okumuşsun. Muhtemelen Pete Garrison'ı... Gelecek ay James Lemon okuyana kadar fikrin değişmeyecek. Sonra daha 1740'ta Virginia ve Pennsylvania'daki kapitalist girişimden bahsedeceksin. Sonra gelecek yıl Gordon Wood'la tanışacaksın. Özellikle askeri hareketlere bağlı olarak kapital birikiminden bahsedeceksin.

- Bahsetmeyeceğim çünkü Woods'un hafife aldığı bir konu var. Bu da sınıf ayrılığının servet üzerindeki etkisi.