Dünya Nöbeti

Gastrovasküler boşluk kullanıcısının resmi

Dünya Nöbeti

Yazarı: 
Türü: 
Roman
Sayfa Sayısı: 
505
Baskı Tarihi: 
2007
Yazılış Tarihi: 
2005
ISBN: 
9752892019
Baskı Sayısı: 
3
Yayın Evi: 
Everest

Dünya Nöbeti romanı, Türk yazar Alev Alatlı'nın Gogol'un İzinde serisinin ikinci kitabıdır. Yazarın farklı anlatım akışı nedeniyle, zaman zaman ilk kitabın öncesi zaman ve mekanlarda geçenleri zaman zamansa sonrasında geçenleri anlatır. Yazar serinin bu romanında, kurgusal açıdan baş kadın kahramanın Rusya'daki deneyimlerine devam ederken Rusya'nın düşünsel, tarihi ve kültürel bir analizini yapar ve Rusya üzerinden genel bir modernite eleştirisini ortaya koymaya devam eder.
Eser 2005 yılında, Everest Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Rusya' da Türkiye tarihinin bir sonraki sahnesini izliyor gibiyim... Artık Rusya için söylenen hemen her şey bizim için de geçerli. Meşrutiyetini ve güvenilir ulemasını kaybetmiş, aşırı derecede yıpranmış, sadece aydınlarının desteğinden değil, camilerini dolduracak güvenilir müminlerinden de yoksun bir toplum... Entelektüel bir boşluk içinde, temsil ettiklerinin ihtiyaçlarını dillendirmekten aciz, bir o kadar zayıf ve deorganize muhalefet... Ülke çıkarlarını hiçe sayan küreselleşmeciler diye birileri... Medyayı kontrol eden finansman çevreleriyle devlet arasındaki enformasyon savaşlarında bölünmüş bir halk... Kendi hükümetleri ile yabancı bir güçmüşçesine pazarlık eden ekonomi seçkinleri... İnsan hayatının gündelik gereksinimlerinin ötesinde, daha üstün bir anlamı yokmuş gibi yaşanıyor olması... Tarihin kaderci bir bakış açısıyla değerlendirilmesi...