İslam Tasavvufunun Meseleleri

cenap kullanıcısının resmi

İslam Tasavvufunun Meseleleri

Yazarı: 
Sayfa Sayısı: 
220
Baskı Tarihi: 
1998
Yazılış Tarihi: 
1982
ISBN: 
975-437-042-7
Baskı Sayısı: 
7
Basım Yeri: 
İstanbul
Yayın Evi: 
Ötüken

Hicret'in 15. asrına girdiğimiz şu yıllarda 'İslam bir inanç sistemi ve hayat nizamı olarak bütün dünyanın ilgisini çekmektedir. ''İslamın Bugünkü Meseleleri'' adıyla neşrettiğimiz eserde yazar, bu meseleyi sosyal ilimci gözüyle incelemişti. Bu kitapta ise, aynı metodla tasavvuf meselelerini ele almaktadır. Günümüzde tasavvuf Türk aydınının zihnini ne bakımlardan meşgul etmektedir? Çağımızın tarih, felsefe, sosyoloji-psikoloji bilgileri hesaba katıldığında, tasavvuf üzerinde nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Tasavvufi düşüncenin geleceği ne olabilir? Tasavvufun İslam'daki yeri nedir? Tasavvufi düşünce İslam'a yabancı doktirinlerden mi gelmiş, yoksa onun içinde mi teşekkül etmiştir? Tasavvufta dış tesirler varsa, bunlar nelerdir ve İslam ile ne derece te'lif edilmiştir?...

''İslam Tasavvufunun Meseleleri'' bu soruları tarihi-sosyolojik açıdan incelemiş, akaid ve kelam ile ilgili hükmü, o sahaların mütehassıslarına bırakmıştır.