saltanat

Cebbar-ı Anid

Book Cover

Saltanata geçer geçmez kinini teskin edemeyip yaptığı ilk iş İmam Zeyd'in cesedini yaktırmak olan Velid'in Emevi hanedanı içerisinde ayrı bir yeri vardır.

Mustafa İslamoğlu ( ), s.
113

Hangi İslâm Devleti?

Book Cover

İmam'ın hayatında, İslâmî önderliğe ilişkin kimi sorularımıza ve sorunlarımıza cevap bulabileceğimizi sanıyorum. Bugün İslâmî hareketin temel sorunlarından biridir önderlik sorunu.

Mustafa İslamoğlu ( ), s.
30

Saltanat hiç kalkmamış bir kurumdur

Book Cover

Saltanata gelince, o zaten asrısaadet ve hulefa-i raşidin dönemi dışında arada bir aksamalara rağmen hiç kalkmamış bir kurumdur. Ancak çok el değiştirilmiştir.

Mustafa İslamoğlu ( ), s.
30

Nebevi yönetimle saltanat çelişir

Book Cover

Dini saltanatlarına aracı kılmak için önce siyaseti dinden ayırdılar. Ardından dinsiz kalan siyasetin eline dini teslim ettiler. Buna da halkın gözünü boyamak için ihtiyaç duydular.

Mustafa İslamoğlu ( ), s.
24

Saff ve Padişah

Book Cover

Geometrinin diliyle konuşursak, islâm'ın vaz' ettiği "adalet öğretisi"ne göre, Yaradan karşısında insan toplulukları "fıtrat" açısından düz bir çizgi üzerindedirler.

Mustafa İslamoğlu ( ), s.
10