milliyetçilik

teaser
teaser

Özgüvenin Yerine Gurur

Book Cover

Köklü değişime uğramış insanlar sadece kıt bir eylem imkanıyla yüzyüze kalır veya bireysel girişimler yoluyla kendine güven ve öz-saygı edinemez ya da edinmelerine izin verilmezse her şey değişir.

Eric Hoffer ( ), s.
7
teaser
teaser

Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük

Book Cover

Osmanlı ülkelerinde, garpten feyz alarak, kuvvet kazanmak ve terakki arzuları uyanalı, belli başlı üç siyasî yol tasavvur ve takip (ebaucher) edildi sanıyorum: Birincisi, Osmanlı Hükümetine tabi mu

Yusuf Akçura ( ), s.
23
teaser
teaser

Doğru Sadece Bizde Mi?

Book Cover

Yanlışın çok sayıda olduğunu, çeşitli ve birbirinden farklı yanlışlar olduğunu buna mukabil, tek doğru olduğunu, birden fazla doğru olmadığını söylerseniz insanlar rahatlar.

İsmet Özel ( ), s.
67