politika

Fikir Adamının Kaderi

Book Cover

Fransız, tabiî olarak devletten umumî refahı gerçekleştirecek vazifeler yüklenmesini ister. Devletin ilmî araştırmalar için cömertçe para harcadığı ülkeye gıpta ile bakar.

Cemil Meriç ( ), s.
52

Siyaset

Book Cover

Bir cemiyet için en büyük felaket bir rejimin veya zümrenin kendi kendisini zaruri ve esas addetmesidir.. Kanser , bütünün içinde bir istiklal ve inkar iddiasıdır. Kanser husisi politikadır.

İnci Enigün-Zeynep Kerman ( ), s.
159

Sağ-Sol

Book Cover

Yine sağcılığa geliyorum.Sağcı olmak çok güç hatta imkansız.Evvela memleketimde en cahil en budala insanlar sağcı.Yahut da aşikar şekilde hain ve ahlaksız.Peyami Safa...

İnci Enigün-Zeynep Kerman ( ), s.
207