Açıkça Söylenmemiş Olanlar

Book Cover

Açıkça söylenmemiş olanlar, müphem'in ürküntü veren burukluğunda, bir saz telinin uzaklarda tınlamasının yankılarında, insana belirli bir şekil çizmeyen seslerde ifade bulurdu.

Bahaeddin Özkişi ( ), s.
7