Ayağa Düşen Bir Edebiyatın Değeri!

Bir edebiyat konferansının bir stadyum kadar kalabalık toplandığı gün, gazeteler edebî hâdiseye de spor kadar alâka gösterirler. Fakat, Allah o günleri göstermesin. Futbol gibi ayağa düşen bir edebiyatın değerinden de, gelişme şanslarından da şüphe ve endişe etmek lâzımdır.

Milliyet, 26 Şubat 1955

Peyami Safa (Sanat-Edebiyat-Tenkit, s. 57)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar