Batı'yı Niçin Yanlış Anlıyoruz

Teknik seviyenin yükselmesiyle manevî seviyenin alçalması arasındaki nispetsizlik bir dünya hadisesidir. Türkiye'ye has değildir. Tabiat ve madde ilimlerinin, endüstri ve tekniğin hayret verici gelişmesi, insanlara keyif hırsı aşılamış, manevî değerlere inana ve bağlılığı azaltmıştır.

Dünya ile aramızdaki fark şudur: İleri memleketlerde bu nispetsizliğin şuuru, telâşı ve onu ortadan kaldırma gayreti vardır.

Türk Düşüncesi, 1 Şubat 1959

Peyami Safa (OBJEKTİF:8 - 20. Asır Avrupa ve Biz, s. 249)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar