Caminin ve Din adamının susturuluşu

Cami şehrin süsü olmaktan öte bir fonksiyona sahip değil di artık. Din adamı da öyle... Düşünen kafalar onların tamamen kaldırılmasının kamu oyunda da ters tepkilere yol açacağını biliyorlardı. Bu fikirden hareket edilerek zaten son yüz yıldır geriye itilmiş din adamları elden geldiği kadar değersiz insanlar arasından seçildi ve açlığa mahkum edildi. Artık onlar toplumun ianesine muhtaç edilmiş, kültürden yoksun küçük bir topluluktu. Böylece caminin fonksiyonerliği kolayca sıfıra indirildi

Bahaeddin Özkişi (Sokakta, s. 95)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
biradamkendiyle... Açıkça Söylenmemiş Olanlar 7
ebuberke Yüksek Ökçeler 15
biradamkendiyle... Görmeyi Bilmemek 39
huseyinkucukali Örtünün İdraki 59
huseyinkucukali Caminin ve Din adamının susturuluşu 95