cemaatlerin kullanım alanları

Sömürgelerde egemen yönetime karşı duyulacak huzursuzluğu önlemek için cemaat birliğini teşvik etme yöntemleri ,sanayileşmiş ülkelerde de işçi huzursuzluğunu önlemek için kullanılabilir.

Eric Hoffer (Kesin İnançlılar, s. 75)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar