Doğu Medeniyetini Nerede Aramak Lazım?

Diyeceğim, bir "Doğu" arayacaksak, Doğu, Buda'dadır, Şinto'dadır, Zen'dedir. Bizim Batılıdan farkımız, göreli bir yoksulluktan ibarettir. Bu bağlamda, Huntington'u da fevkalâde kaba, hatta zevzek bulurum. Sadece o da değil, Batı entelijensiyasmın hemen tümü, nicedir çok kötü bir sınav veriyor.

Alev Alatlı (Hadi Baştan Alalım: Aklın Yolu da Bir Değildir, s. 55)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar