İçtimai Münevverimiz

Hiçbir milletin münevveri, bizim kadar içtimaî olamaz. Eğer ferde ait bazı tabii hakların bile peşinden koşmamışsak bu, daimî bir tehlike içinde yaşamamızdan gelir. Türk milleti, iki yüz sene muhasara edilmiş bir kale nizamiyle yaşadı. Muhasara şiddetlendikçe fert kendisini cemiyete bağışladı.

Ahmet Hamdi Tanpınar (Yaşadığım Gibi, s. 303)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar