İpin Ucu Kaçarsa

"Hayal, ipleri elinden kaçırmaktır. Oysa öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, o ipin ucu elinizden bir kaçtı mı, hemen bir başkasının eline geçiveriyor. Ondan sonra siz hayal ediyorsunuz, ama bir başkası yaşıyor.

İsmet Özel (Üç Mesele, s. 34)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar