İslam Sayesinde

Yahudi, Hıristiyan ve Sabii mütercimler o çağda yaşamayan medeniyetlerin eserlerini muhafaza ediyolardı ve bu eserler yüzlerce yıl onların elinde hiçbir kültür ve medeniyet canlılığı yaratmamıştı. O kaynakların asıl sahibi sayılabilecek milletler en ufak bir ilerleme gösteremediği halde bu eserlerin kullanılması ve onların da aşılması ancak İslam sayesinde mümkün olmuştur.

Erol Güngör (İslamın Bugünkü Meseleleri, s. 33)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar