Izdırabın sebebi

Ben bunun sebeplerini çok düşündüm; ve neslimizin büyük bir ıztırabını zannederim ki buldum: Kim olursak olalım, nasıl yetişirsek yetişelim, hayat tecrübemizin mahiyeti ve genişliği ne olursa olsun, bizim ağzımızdan hâlâ okuduğumuz frenk kitapları konuşmaktadır. Tıpkı bizden evvelkiler gibi...

Oluş, 27 Ağustos 1939

Ahmet Hamdi Tanpınar (Yaşadığım Gibi, s. 62)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar