Kültür

İnsan kalbinde birer çizgi bırakmış eserlerin hatırasına kültür diyebilir misiniz? İnsanın kalbinden zekâsına giden yolun dışında, hattâ ne yalnız kalbin, ne de yalnız zekânın içinde kültür olamayacağını sanıyorum. Kültür, düşüncenin ve ihtirasın yekûnu değilse bile mahsulüdür. Eskiler, hele şark edebiyatı bunun için hep gönül ve ihtiras mevzularında kalmıştı; divan edebiyatı bunun için fikirsizdi. Hattâ... Sonraki edebiyatlarımız.

Peyami Safa (Sanat-Edebiyat-Tenkit, s. 19)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar