Kültür Bilgi Zekâ

Kültür bilgi ile değildir. Bilgi kültürün malzemesidir. Kültür bu ham maddeleri kullanan bir zeka endüstrisidir.

Türk Düşüncesi, 15 Haziran 1956

Peyami Safa (OBJEKTİF:8 - 20. Asır Avrupa ve Biz, s. 248)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar