Osmanlı aydını için, sular altında kalan bir kıtaydı eski Yunan!

Geçen asrın bütün Türk düşmanları Helenizm bayrağı altında toplanırlar, Yunan yüceltildikçe, Osmanlıya karşı duyulan husumet de kabarır, Yunancılık bir baştan bir başa sarar Avrupa'yı. Bu yeni mezhep, İngiliz'le Rus'u, Alman'la Fransız'ı kaynaştırır, Byron'ın hayatına malolur bu karasevda, Hugo'ya neşideler ilham eder.

İslamiyet, Eski Yunan'ın mirasını titiz bir tahlile tabi tutmuş, değerli bulduğu bilgileri irfan hazinesine katıp, posayı Avrupa'ya terketmişti. Osmanlı aydını için, sular altında kalan bir kıtaydı eski Yunan. Olemp Tanrılarının ahlak dışı maceralarıyla, Pelopones haydutlarının düzme menkıbeleri ne alâkadar ederdi onu?

O putperestler ülkesini ilk merak edenler, Abdülaziz devrinin Batı hayranı paşalarıdır.

Cemil Meriç (Umrandan Uygarlığa, s. 10)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar