Osmanlı Emperyalizmi

Suriye,Filistin ve Hicaz'da :
_Türk müsünüz ?
Surusunun bir çok defalar cevabı:
_Estağfurullah ! idi.
Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanlaştırmıştık.
Osmanlı İmparatorluğu buralarda , ücretsiz tarla ve sokak bekçisi idi.
Eğer mederese ve şuursuzluk devam etmiş olsaydı, Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu.
Bizim emperyalimz, Osmanlı emperyalizmi, şu ana fikir üzerine kurulmuş bir hayal idi: Türk milleti kendi başına devlet yapamaz!

Falih Rıfkı Atay (Zeytindağı, s. 39)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Gönderen Sayfa
willy Kudüs 6
cenap Hey Gidi Günler 9
cenap Yalan Tarih 10
cenap Talât Paşa 26
rabiafsar Bizim İmparatorluk 36