Şahıslar, İsimler, Semtler

Bazı isimler ve beyitler de yaşamış oldukları şehrin gece saatlerine öylece hâkimdirler. Şahsa ait sokak ve semt isimlerinin muhayyelemizde hakikî hüviyetini alması için gece saatlerini beklemek lâzımdır. Gündüzleyin bizim için sadece Vefa olan semt, geceleyin Şeyh Vefa Efendi olur.

Ahmet Hamdi Tanpınar (Yaşadığım Gibi, s. 160)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar