Şiir zarurî iş değildir!

Şiir zarurî iş değildir. Behemehal her devrin şiiri olmaz. Hatta diyebilirim ki, zaman zaman esen rüzgârdır. Eskilerde şiir tesadüfen rastlanan şeydi. Şiir benim için Baudelaire'le ve onun mirasçılarıyla dolmuş bir şeydir.

Ahmet Hamdi Tanpınar (Yaşadığım Gibi, s. 339)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar