TANRILAR OKULU

Dünya sen böyle olduğun için böyledir.

Stefano E. D'Anna (Tanrılar Okulu, s. 201)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar

Yorum yapın