Tekelistanda Birikim

Book Cover

Şöyle bir yasayı yazabiliyorum; tekel düzeninin kurulduğu her coğrafyada, iktisatta yıllar önce İngiliz iktisatçı Gresham’ın formüle ettiği “ kötü para iyi parayı kovar” yasasına benzer bir biçimde, “birikimsizler birikimlileri kovar” yasası geçerlidir. Çünkü, tekelistan’da en büyük düşman birikimdir ve çünkü, birikim bağımsızlığa kapı açarken, birikimsizlik, oligarklara bağımlılığa yatkın formasyonları hazırlamaktadır. Feodal düzende lordlar, tekelistan’da tekel-efendileri, en çok bağımsızlıktan korkuyorlar; korktuklarını yok ediyorlar. Öyleyse, tekelistan’da birikime ve bağımsızlığa bir haçlı seferinden söz ediyoruz ve basın hem ön cephede ve hem de pek göz önünde olduğu için de ilk çarpıcı gözlemleri burada yapıyoruz, ayrıca şaşırmıyoruz.

Yalçın Küçük ( ), s.
22