Yirminci Asrın Manası

"Fikir meselelerimizin vazediliş ve izah tarzı iptidai safhadadır ve Batı medeniyetini yanlış anlamamızdan doğan çarpık hareket noktalarından kalkmaktadır: İlme, akla, dine milliyete, maddeye, ruha, tabiata ve insana verdiğimiz manalardan hiçbiribugünkü batı anlayışına uyar şeyler değildir."

Peyami Safa (20. Asır Avrupa ve Biz, s. 19)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar