Zihnin hazmı

Zihnin hazmı konuşma ile oluyor. Biz düşüncelerimizi başkalarının dikkatinde, başkalarının kayıtsızlığında veya hiddetinde, hattâ zulmünde yaşarız.

Ahmet Hamdi Tanpınar (Yaşadığım Gibi, s. 274)

Aynı Kaynaktan Altı Çizili Satırlar