Ali Ergur

Araştırmacı yazar. 1966, Atina / Yunanistan doğumlu. Galatasaray Lisesi (1985) ve Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü (1989) mezunu. Bitirdiği üniversitede “Toplumsal Dönüşüm Sürecinin Göstergesi Olarak Televizyon Reklamlarında Aile İmgesi” adlı teziyle yüksek lisans (1992), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde de “The Ideology Generating Function and Political Economy of Television News: A Case Study on Prime-time News of Six Channels in Turkey” teziyle doktora (1997) yaptı. 1990-2000 yıllarında Marmara Üniversitesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doçent ve doçent olarak öğretim üyeliği yaptı. Türkçe, İngilizce ve Fransızca makaleleri Toplum ve Bilim, CEMOTI ve Birikim dergileri ile ortak kitaplarda yayımlandı. Çeşitli etkinliklerde bildiriler sundu. Müzik sosyolojisi, kitle iletişimi ve yeni teknolojilerin toplumsal etkileri üzerinde çalışmalar yaptı. Portedeki Hayalet / Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler (2002) adlı bir araştırması yayımlandı.

KAYNAK: Ali Ergur / Portedeki Hayalet - Müziğin Sosyolojisi Üzerine Denemeler (2002).

Yazarın Kayıtlı Eserleri

Kaynak Adı Yayın Evi Basım Yılı Basım Yeri Baskı Adeti
Buruk Şenlik - Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri Phoenix Yayınevi 2016 İstanbul 1. Baskı