İnsan

"epeyce müphem, hattâ bazan karanlıkta yapılmış bir
el işareti gibi mânâsız izahlar" ifadesi ne kadar güçlü bir ifâde!
Book Cover

Diyalektik, insanı tarife çalıştı. Meşhur tüysüz ve iki ayaklı hayvan
safsatasından siyası, mantık! veya sadece teessürî mahlûk düsturlarına
kadar bir yığın tarif, "insan bir tezatlar mecmuasıdır", "insan bir
âhenktir" tarzında epeyce müphem, hattâ bazan karanlıkta yapılmış bir
el işareti gibi mânâsız izahlar hepimizin hatınndadır. Pascal'ın insan
hakkında verdiği "düşünen saz" tarifi, şiirin diliyle söylendiği için bu
cinsten tecritlerin en güzeli, belki en manalısıdır.

Ahmet Hamdi Tanpınar ( ), s.
21