İnsanlar öldürüyorlar vakitlerini

Book Cover

İnsanların çoğu, itirafın yerine iddiayı, acziyetin yerine öfkeyi, çaresizliğin yerine avuntuyu koyarak öldürüyorlar vakitlerini. Bense işi şakaya vurmadan edemiyorum.

Murat Menteş ( ), s.
20