Materyalizm

Book Cover

Ben ruhunu inkâra çalışan ve her duygusunu,her muhakemesini vücudunun,hazım cihazının taleplerine irca etmeğe kat’i surette karar vermiş insandım.

Peyami Safa ( ), s.
103