Modern İlim

‘’...bugün modern ilmin, canlı olmayan varlık mevcut bulunmadığını isbat etmesinden asırlarca evvel, taşta toprakta ve mevcûdatın her bir zerresinde bir türlü can ve bir türlü ruh diriliği görmüş olan İslâm tefekkür ve inanışı, bu nezâket ve edebi bütün yaradılmışlara göstermek gayretinde iken, boynunu ayaklar altına vermiş eşiklere nasıl saygı gösterilmezdi?...
Evet bilhassa dervişler, mecbur olmadıkça eşikleri çiğnemden geçmeyi tercih ederler.’’

Sâmiha Ayverdi - Hâtıralarla Başbaşa - Sayfa 234

Hâtıralarla Başbaşa

Türü
Diğer
Sayfa Sayısı
0
Baskı Sayısı
274. Baskı
Yayın Evi
Kubbealtı Neşriyat