Müslümanlık

Fahr olmasın! Derim, biz ki hakiki müslümanız; aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz.

Bediüzzaman Said Nursi - Divanı-ı Harb-i Örfi - Sayfa 39