Erik Jan Zürcher

Erik-Jan Zürcher (d. 15 Mart 1953, Leiden), Hollandalı tarihçi, akademisyen ve türkolog.

Leiden Üniversitesi'nde Türkiye Etütleri Bölümü başkanlığı yapmış ve bu üniversitede halen yarı-zamanlı profesör olarak görev yapmaktadır. 2008 yılından beri Amsterdam'da bulunan Uluslararası Sosyal Tarih Enstütüsü başkanlığı görevini yürütmektedir. Yakın Türk tarihi hakkında birçok makale ve kitabı vardır.

Kaynak: Vikipedi

 

ERIK JAN ZÜRCHER 1953’te Leiden’de doğdu. Leiden Üniversitesi’nde öğrenimini tamamlayan Zürcher, aynı üniversitenin Türkiye Etütleri Bölümü başkanıdır ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2008’den itibaren Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürütmektedir. Prof. Zürcher’in şu kitapları bulunmaktadır:

The Unionist Factor. The Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement (1905-1926), E.J. Brill, 1984 (Milli Mücadelede İttihatçılık, Türkçe’deki ilk baskısı, 1987; İletişim Yayınları, 2003);

The Progressive Party 1924-1925, E.J. Brill, 1991 (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkçe’deki ilk baskısı, 1992; İletişim Yayınları, 2003);

Turkey, A Modern History, I. B. Tauris, 1993 ( Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1995);

Mete Tunçay ile birlikte derlediği Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire (1876-1923), E.J. Brill, 1993 ( Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve Milliyetçilik [1876-1923], İletişim Yayınları, 1995);

Arming the State: Military Conscription in the Middle East and Central Asia 1775-1925, I. B. Tauris, 1999 (derleme, Devletin Silahlanması: Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik 1775-1925, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003);

Donald Quataert ile birlikte derlediği Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic 1839-1950, I. B Tauris, 1995 (Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine İşçiler 1839-1950, İletişim Yayınları, 1998);

Willem van Schendel ile birlikte derlediği Identity Politics in Central Asia and the Muslim World, I. B. Tauris, 2001 ( Orta Asya ve İslâm Dünyasında Kimlik Politikaları, İletişim Yayınları, 2004);

Touraj Atabaki ile birlikte yazdığı Men of Order. Authoritarian Modernisation in Turkey and Iran, 1918-1942, I. B. Tauris, 2004

Yazarın Kayıtlı Eserleri

Kaynak Adı Yayın Evi Basım Yılı Basım Yeri Baskı Adeti
Modernleşen Türkiye'nin Tarihi İletişim 2000 İstanbul 7. Baskı