İttihatçı!

Neden Altını Çizdim?
Bugün de vaziyetin çok farklı olduğu söylenenmez. Sadece biraz kurumsallaşma boyası altına gizlenmiş halde bu anlayış berdevamdır...

Büyük harpte herhangi bir kimse için:

- İttihatçıdır!

Hükmü doğru ve pek de yerinde olmazdı, İttihatçı demek, partinin anonim ve silik unsuru demektir. O zamanlar insanın üzerine yapışan damga "adam" sözü idi. Cemal Paşa'nın adamı, Enver Paşa'nın adamı, Talat Paşa'nın adamı... Kendi kendinin adamı kimdi, bilmiyorum.

Her adamın da kendi adamı vardı. Gruplar büyüdüğü zaman artık Enver Paşa takımı, Talat Paşa takımı, Cemal Paşa takımı demek doğru olurdu.

Falih Rıfkı Atay - Zeytindağı - Sayfa 41