Kafa Karıştıran Kelimeler

Türü
Deneme
Yayın Evi
İz

"Bu kitaba Kavramlar adını vermek de mümkündü, nitekim başlangıçta böyle tasarlamıştık. Ancak böyle bir başlık kitabın semantik bir çalışma olduğu hususunda yanlış bir izlemin vereceğinden, onun yerine kitabın şimdiki adını tercih ettik. Kitap boyunca elle tutulur bir amacı gerçekleştirmeye çalıştık: geçmişinde İslamı yaşamış ve Türkçe konuşulan bir ülkede, Batılılaşma süreciyle anlam kaymalarına uğrayan kelimelerin, kavramların kafa karıştırıcı niteliklerine değinerek onları İslamı düşünce yönünden irdeleme. Bu kitap aslında, Müslümanca düşünmenin, düşünebilmenin bir başka vehçesine ışık tutma niyetini taşıyor; kullandığımız kelimelerin, kavramları ışık tutma niyetini.. Bir tasarruf sahibi olmadıkça ortaya çıkabilecek müessif hataların ve karışlıkların önlenemeyeceğine işaret ediyor. Kitapta yer alan yazıların, tümüyle, bize bir düşünme yöntemi teklif ettiği kanısını taşıyorum."

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
İslam kendini Vahiy'le tanımlar, felsefe görüşleriyle değil

Felsefeye özgü terimlerle İslam'ın yerini belirleyemeyeceğimiz gibi, izm'lere İslami düşünce tarzı içinde bir yer biçmeye çalışmak da abes bir çaba olacaktır.

47
Din ve İlim

Bir mümin, imanın rükunlerinde sıhhatli bir teslimiyete ve kavrayışa ulaştıktan sonra edineceği ilim onun kavrayış sınırını genişletecektir. İlim, bu nedenle övgüye değer bulunmuştur.

96
Özgürlük

... Nedir öyleyse özgürlük?
Mücerret bir istiğna halinden başka ne olabilir?

136