Tahrir Vazifeleri

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
Anlaşılmak Üzerine..

"İnsanla ilgili hiçbir hususta mutlakıyetçi olmamanın yararına inanıyorum. Mutlak mânâda niçin anlaşacakmışız? Kullandığımız dil mükemmel değil, onu kullanan bizler mükemmel değiliz.

43
Öğrenmeyi öğrenmek ve öğüt alabilmek..

"Süregelen hayat tarzını idame ettirmek için yani bir aracı ele geçirmek üzere değil, sadece duyarlı olduğu için bilgilenme, düşünme yoluna girenler sadece öğrenmeyi öğrenmiş sayılırlar.

47
Doğru Sadece Bizde Mi?

Yanlışın çok sayıda olduğunu, çeşitli ve birbirinden farklı yanlışlar olduğunu buna mukabil, tek doğru olduğunu, birden fazla doğru olmadığını söylerseniz insanlar rahatlar.

67
Çelişkilerle Oluşan Hayat

İnsan hayatının bir çelişkiler yumağı olduğunu şikayet konusu etmemeli. O çelişkiler olmasa, zıt kutupların birlikteliği yaşanmasaydı, ne insan hayatından, ne de düpedüz hayattan sözedebilrdik.

165