ihtiyarlık

Yaşlı İnsan

Book Cover

"İnsan ellisini aştı mı günlük hayatının ancak yarısını yaşar; yarısı eski yılların zihninde tekrarından ibaret kalır.

Refik Halid Karay ( ), s.
599

Zekâ

Book Cover

Ne yazık ki vücudun çökmesi zekânın olgunluk zamanına tesadüf eder. Mânâsız çocukluk, tatsız gençlik, olgunluk çağma hazırlanmaktan başka nedir?

Ahmet Haşim ( ), s.
8