İslam ve Sınıfsal Yapı

Yazarı
Türü
Diğer
Sayfa Sayısı
160
ISBN
978-975-6004-43-2
Baskı Sayısı
1
Basım Yeri
Ankara
Yayın Evi
Fecr yayınevi
Mütercimi
Doğan Özlük

İslam tarihinde sade yaşama yönelik tekelci vurgu, dünyadan el etek çekip zühde eğilim gösterme; en iyi, en ilerici Müslümanın en gerici olmasına sebep oldu. Diğer tarafta ise kapitalizm ve paracanlılıktan yana yorumlar, meşrulaştırmalar, yoldan çıkmış aristokratlığın meşrulaştırılması, altın ve gümüş yığmalar...

Oysa her iki yaklaşım da yoldan sapmadır. Yani aslında bunların hiçbiri İslam değil. Bunların her biri bir yola düşüp yalın bir biçimde ve her zaman meseleyi sadece bir açıdan ele alarak ona vurgu yaptılar. Sonuçta bir araştırmacı için ve İslam’ın nasıl bir öğreti olduğunu öğrenmek isteyen bir öğrenci için, İslam’ın gerçek yüzü bilinemez oldu. Bir bakıyoruz İslam züht olarak karşımıza çıkmış, öyle ki Buda’yı ve Hinduların dervişlerini dahi geride bırakmış; bir bakıyoruz İslam paraya düşkünlük olup çıkmış, öyle ki Batı kapitalizmini dahi geride bırakmış.

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ebuzer’in Özellikle Üzerinde Durduğu...

İKİNCİ BÖLÜM
Önsöz
Sokrat Gökten Yere Felsefeyi, Muhammed İse Dini İndirdi
İdeoloji, Düzen, Sistem İnançlar ve Kanunlar
Özel Mülkiyet Felsefesi ve Sınırı
İş
Çalışma Esasına Dayalı Mülkiyet
Kamu Malları
Bir Konunun Dört Açıdan Ele Alınışı
Sömürü, Artık Değer/Fiyat Artışı
Faiz
Kamusal Mal
Eşya
İslam’ın Sınıfsal Yapıya Bakışı
Sağ ve Sol
Kur’an’ın Sınıfsal Yapıya Bakışı
Peygamber’den Sonra İslam’ın İki Sınıfsal Eğilimi
Peygamber’in Sınıfsal Yapıya Bakışı
Propaganda Mücaledesi
Fakirlik ve Servet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bugün Bütün Sosyologlar...

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
Sınıf

İpek elbisenin pamuklu elbiseden daha iyi olduğunu herkes bilir. Böyle bir şeyin ispata ihtiyacı yok! Oysa Hz.

14